Geografsko območje predelave

Štajersko prekmursko bučno olje je proizvedeno s stiskanjem praženih bučnih semen iz buč Cucurbita pepo ali po domače golice. Predelava olja poteka izključno na območju Štajerske in Prekmurja.

Območje zaščite:

Od Dravograda do Slovenj Gradca, Mislinje in Velenja (tu je meja glavna cesta), Šoštanja, Mozirja, Nazarij, Vranskega, Prebolda, Zabukovice in Laškega. Od tu naprej pa poteka meja po reki Savinji in Savi  mimo Radeč, Sevnice, Krškega, Brežic do Obrežja, nato gre po državni meji s Hrvaško do državne meje z Madžarsko, nato po državni meji z Madžarsko do državne meje z Avstrijo in nato po državni meji  (po Karavankah) z Avstrijo spet do Dravograda.